15.06.21

Logboek van onze biologisch gecertificeerde kweker Marjolein

Logboek van onze biologisch gecertificeerde kweker Marjolein

Volg de Bio-bos van veld tot vaas

Het komt er weer aan: ons Bio-boeket, een boeket met 100% biologische bloemen. Onze biologisch gecertificeerde kwekers zijn al een tijdje bezig om sterke en gezonde bloemen te telen. Biologische bloemen worden op natuurlijke wijze gekweekt en dat heeft heel wat voeten in de aarde. Door de koude lente ontkiemen de zaden later dan gepland. We kunnen dus nog niet zeggen wanneer het Bio-boeket exact beschikbaar zal zijn in onze floral shop. Tot dan houdt kweker Marjolein met veel liefde een logboek bij. Zo kan je nu al volgen hoe het ervoor staat met de biologische bloemen die straks bij jou in de vaas staan! Wil je als eerste weten wanneer het Bio-boeket weer beschikbaar is? Laat dan hier je e-mailadres achter.

Hallo, ik ben Marjolein Oltheten

Ik ben één van de kwekers die het Bio-boeket van biologische bloemen voorziet. Mijn akker ligt achter de Walcherse duinen in Zeeland en is onderdeel van Loverendale Ter Linde, een gemengd biologisch-dynamisch bedrijf met akkerbouw, fruitteelt en een veehouderij. Dit is het eerste jaar dat we biologische snijbloemen telen en we zijn al sinds de winter bezig met de voorbereiding van de akker. Van het ontwerpen van het perceel tot het planten van de zaadjes: ik geef jullie graag een kijkje achter de schermen.

Marjolein Oltheten, biologisch kweker van bloemen

Het land voorbereiden

Biologische bloemen hebben een vruchtbare bodem nodig om uit te kunnen groeien tot sterke stelen. De bodem in Walcheren bestaat uit zavelgrond. Door een geschiedenis van overstromingen en kreekvorming is deze grond afgezet op veen. Daarom is hij rijk aan vocht en mineralen - de perfecte voedingsbodem voor de wortels van onze biologische bloemen! Hieronder vind je de stappen die we moeten doorlopen voor de plantjes in de volle grond geplant kunnen worden. We zijn al sinds de winter bezig met deze voorbereidingen.

Graafmachine op biologische kwekerij bloemen

Windhagen neerzetten

De kustlijn in dit gebied kenmerkt zich door bos en duinen. Ondanks dat onze akker achter de duinen ligt, jaagt de Zeeuwse wind er nog flink doorheen. Onze bloemen zijn niet zo dol op die wind, en dus hebben we windhagen aangeplant om de bloemen beschutting te bieden. We hebben gekozen voor verschillende soorten struiken die gunstig zijn voor de biodiversiteit in het gebied en die we kunnen gebruiken voor oogst in de vorm van takken en eetbare bloemen.

Druppelirrigatie aanleggen

Het Zeeuwse schiereiland Walcheren wordt omringd door water en onze bloemakker ligt maar op een kilometer van de Noordzee. Toch kampen we hier met droogte. Er is wel regenval, maar vaak is dat korte, hevige neerslag die wordt gevolgd door lange periodes van droogte. Onze bloemen hebben zoet water nodig om uit te groeien tot sterke stelen. Omdat onze akker vlakbij de zee ligt en wordt omringd door slootwater, is de grond brak – met een zoutgehalte tussen zout en zoet. Daarom hebben we een ondergronds druppelirrigatiesysteem aangelegd. Op onze akker liggen nu lange slangen die we als het écht nodig is kunnen aanzetten als watervoorziening.

Graafmachine op biologische kwekerij bloemen

Grondbewerking

In de biologische teelt gaan we het liefst voor ondiepe grondbewerkingen. Hierbij maken we de grond zaaiklaar zonder alles door elkaar te mengen, zoals bij ploegen gebeurt. Door de grond minder intensief te bewerken, verbetert de grondstructuur. Dat heeft dan weer een positief effect op de bodemorganismen die belangrijk zijn voor het vrijmaken van plantenvoeding en het behouden van een goede bodemstructuur en waterhuishouding. Na deze stap is de akker klaar om beplant te worden. voor de waterhuishouding. Hierna is de akker klaar om beplant te worden.

Hekwerken plaatsen tegen damherten

Damherten komen veel voor op Walcheren en in andere delen van Zeeland. Ze eten graag takjes, knoppen en blaadjes. Onze snijbloemen zijn een lekkernij voor hen. Daarom hebben we het volledige perceel omheind tegen damherten.

Opkweken en zaaien

We telen zo’n veertig soorten bloemen, waarvan we de ene helft gebruiken voor productie - zoals voor het Bio-boeket - en de andere helft voor de proeftuin. In deze tuin kunnen we bloemsoorten eerst ‘uitproberen’ en kijken hoe ze groeien en of we ze op grotere schaal willen telen. Door de ruime hoeveelheid bloemen die we telen, kunnen we niet alleen een breed pallet aan bloemen aanbieden, het zorgt ook voor diversiteit aan planten en beestjes op de akker. Elke bloemsoort heeft zijn eigen groeiwijze. Daarom is het belangrijk elke soort goed te leren kennen. Gelukkig heb ik veel contact met Julian van Op Beemster Klei, die mij heel wat kan leren op het gebied van biologisch telen.

Zaaien in biologische perspotjes

Door de toenemende extreme weersomstandigheden zoals langdurige droogte, hebben we ervoor gekozen om alle bloemen voor te zaaien. We zaaien eerst in perspotjes die gemaakt zijn van samengedrukte grond. Dit gebeurt met een automatische zaaimachine - dat scheelt een hoop werk. Deze perspotjes met zaad gaan daarna in een ouderwetse broeikas die geen gas of elektriciteit vraagt – de zon stookt ze warm voor ons! Dat verklaart ook waarom het seizoen van biologische snijbloemen niet jaarrond is: met ons klimaat geeft de zon alleen voldoende warmte van het vroege voorjaar tot het late najaar. Wanneer de zaden zijn uitgegroeid tot kleine, sterke plantjes kunnen ze in de volle grond geplant worden.

Oogst van biologische kweker

De volle grond in

GGelukkig hebben we al heel wat zonnige dagen gehad, dus inmiddels is de bodem opgewarmd. De bodemtemperatuur is essentieel voor de groei van bloemen, omdat het bodemleven pas bij iets hogere temperaturen op gang komt. Schimmels, bacteriën en andere bodemorganismen zetten de aangeleverde compost of gewasresten om in plantenvoeding. Dit proces noemen we mineralisatie.

Ontkiemde zaden

De inmiddels ontkiemde zaden die we een aantal weken geleden hebben geplant in de perspotjes, laten hun eerste kiembladeren zien. De bladeren die daarop volgen zijn de zogenoemde eerste échte bladeren. Dat is een bijzonder moment, want dat betekent dat de plantjes klaar zijn om in de volle grond te zetten. Daar krijgen hun wortels alle ruimte.

Uitplanten met de plantmachine

Omdat we in de toekomst elk jaar meer plantjes in de grond willen zetten, hebben we ervoor gekozen om te werken met een plantmachine. Deze machine boort gaatjes in de grond waar je handmatig een plantje in kunt planten. Ook hier spelen de weersomstandigheden een grote rol. Als er veel regen is gevallen, is de grond nat en slippen de gaatjes dicht. Daar kunnen de wortels van onze planten niet goed in ontwikkelen. Een plant heeft een mooie luchtige, zuurstofrijke bodem nodig. Net als alle andere bodemorganismen die voor de plant essentieel zijn. We kijken daarom heel goed naar de bodem om te zien wanneer we er overheen kunnen rijden met de machine.

Plantverzorging

Om sterke bloemen met mooie bladeren te krijgen, houden we het groeiproces goed in de gaten. Het is niet zo dat we de natuur zomaar haar gang laten gaan. Er zijn heel wat manieren om de teelt op een milieuvriendelijke manier te beïnvloeden. Zo buigen we de takken handmatig, zodat ze mooi uit de steel komen te staan. Of we zetten een stuk gaas om de bloemen heen, zodat ze bij een windhoos overeind blijven. Een ander voorbeeld is het afknippen van het bovenste gedeelte van de plant. Dit noemen we toppen. Het zorgt ervoor dat niet alle energie van de plant naar de top gaat, maar ook naar andere delen van de plant. Zo groeien er meer bladeren en kunnen stelen vertakken en meer bloemen ontwikkelen.

Mechnische onkruidbestrijding

Omdat we op de plekken waar de bloemen groeien geen onkruid willen hebben, verwijderen we het met een speciale machine. Sommige landbouwbedrijven en kwekerijen vinden het bestrijden van onkruid een grote uitdaging. Ik heb ervaren dat onkruid goed te beheersen is als het veel prioriteit krijgt. Ik verdiep me in de soorten onkruid die hier groeien en zoek uit hoe snel ze zich voortplanten. Hardnekkig onkruid dat je hier veel ziet en het hele jaar door bloeit, is klein kruiskruid. Door zelfbestuiving heeft dit onkruid geen insecten nodig voor voortplanting en groeit daardoor razendsnel. Alleen bij vroege bestrijding ben je deze plant te slim af. Onkruid verwijderen als het nog klein is, kost vele malen minder werk dan wanneer de planten groter zijn.

Binnenkort in Marjoleins logboek

Houd deze blog goed in de gaten, want de volgende keer schrijft Marjolein over het oogsten van de bloemen.

Marjolein Oltheten met biologisch gekweekte bloemen

Leestip: bekijk ook onze blog over de Bio-bos of over inspiratie voor je zomertafel.

Lees verder