03.09.20

Wat wij doen om de CO2-impact van onze bloemen te verkleinen

Wat wij doen om de CO2-impact van onze bloemen te verkleinen

bloomon zet zich in voor bloemen waar mens en natuur blij van worden. Een belangrijk onderdeel is het kritisch evalueren van de klimaatimpact van onze boeketten en hoe we die kunnen blijven beperken. We kwamen tot de conclusie dat één boeket bloemen een even grote klimaatimpact heeft als 33 kilometer rijden in een benzinewagen. Door met een speciale analyse het proces van onze boeketten van het veld tot in de vaas te volgen, weten we nu hoe we onze CO2-uitstoot kunnen blijven terugdringen. Waar we (nog) niet kunnen reduceren, compenseren we. Door deze combinatie van reduceren en compenseren mogen we onszelf en onze boeketten 100% klimaatneutraal noemen. Roy Barnhoorn – sustainability manager binnen ons flower team – legt uit hoe dat werkt.

Hoe werd de CO2-voetafdruk berekend?

“Begin dit jaar hebben we in samenwerking met een externe partij een zogenaamde Life Cycle Assessment (LCA) uitgevoerd. Dit is een methode om in detail te berekenen wat de impact is van onze boeketten, onder meer op het klimaat door de uitstoot van bijvoorbeeld CO2. Daarbij keken we naar alles dat nodig is voor het tot stand komen van een bloomon boeket. Dat gaat van het energieverbruik bij het kweekproces tot het transport naar de klant – en alles daartussenin. Eén van de uitkomsten is dat een bloomon boeket een gemiddelde uitstoot heeft van ongeveer 6,7 kilo CO2-equivalent. Dat is ongeveer net zoveel als 33 kilometer rijden in een benzinewagen*. We zien dat er grote verschillen zijn in impact tussen bloemsoorten, waar ze vandaan komen en in welk seizoen ze gekweekt worden. Een bloem die in de zomer buiten gekweekt wordt, heeft bijvoorbeeld een veel kleinere klimaatimpact dan een bloem die in de winter in een kas gekweekt wordt.”


image-1

Wat is er de afgelopen jaren al gedaan om de CO2-uitstoot van bloomon zo laag mogelijk te houden?

“Dankzij onze korte keten, waarbij we de bestellingen van onze klanten rechtstreeks inkopen bij onze kwekers, gooien we vrijwel geen bloemen weg. Elke bloem die niet weggegooid wordt voor ze bij de klant terecht komt, zorgt ervoor dat er minder energie verspild wordt en er dus minder CO2 wordt uitgestoten. Daarnaast besteden we veel tijd aan optimale routeplanningen van onze bezorgingen waardoor geen onnodige kilometers gereden worden én bezorgen we in een aantal binnensteden per elektrische fiets. Ten slotte zijn onze bloemen supervers, waardoor onze klanten minder vaak nieuwe bloemen moeten kopen."

Wat zijn de concrete plannen om de C02-uitstoot verder terug te dringen?

“Omdat we nu weten wat de uitstoot per bloemsoort is, kunnen we in de toekomst bij het samenstellen van een boeket meer rekening houden met het klimaat. Hoe we dit exact gaan doen, gaan we komende tijd verder uitwerken. Dat is best spannend, omdat het op dit moment nog moeilijk te overzien is in hoeverre dat een impact zal hebben op onze designs. Gelukkig zijn er ook voldoende dingen waar we meteen mee aan de slag kunnen. Zo zijn we volledig overgestapt naar groene energie op onze kantoren in Amsterdam en Amstelveen, waar zonnepanelen op het dak liggen. Voor woon-werkverkeer dat niet met het openbaar vervoer of de fiets kan, gebruiken we steeds meer elektrische leenauto’s. En we bekijken kritisch hoe we de uitstoot van ons logistieke netwerk kunnen verlagen.”

Hoe kan het dat bloomon producten toch al 100% klimaatneutraal zijn?

“De uitstoot die we nu (nog) niet kunnen beperken, compenseren we door te investeren in het bosbehoudproject Bukaleba in Oeganda via Climate Neutral Group (CNG). Dankzij dit bosproject ter grootte van ruim 9.500 voetbalvelden wordt de lokale bevolking op een duurzame manier van hout voorzien. CNG ondersteunt dit klimaatproject met carbon financiering en hanteert daarbij strenge kwaliteitscriteria. Alle stappen zijn geverifieerd, en dus mogen onze producten het klimaatneutraal-keurmerk voeren. Ook ons bedrijf is klimaatneutraal. De komende jaren zullen we onze CO2-voetafdruk blijven verkleinen, waardoor compensatie een steeds kleiner onderdeel zal worden.”

*Bron: Milieucentraal, d.d. 5 augustus 2020, geüpdatet jan 2020: 1 kilometer rijden in een gemiddelde benzinewagen levert een uitstoot van 0,2 kg CO2-equivalent per kilometer. Een gemiddeld bloomon boeket met een uitstoot van 6,7 kg CO2-equivalent staat dus gelijk aan 33 kilometer rijden.

Benieuwd naar onze duurzaamheidsplannen? Je ontdekt er alles over op onze duurzaamheidspagina.

Lees verder