Privacybeleid bloomon Nederland B.V. - PRIVACYBELEID bloomon BELGIE BVBA

English version of the Privacy Policy

laatst bijgewerkt op: 25 mei 2018

1. Bereik

Dit privacy statement is van toepassing op elke website, applicatie, service of tool van Bloomon (samen "Diensten") waar in dit privacy statement naar wordt verwezen, ongeacht op welke manier je ze opent of gebruikt, ook via mobiele apparaten.

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te posten en de ingangsdatum van deze versie te vermelden. Wij kondigen substantiële wijzigingen in dit privacy statement aan via e-mail. Dit privacy statement is van kracht vanaf 25 mei 2018.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens van jou en de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die je gebruikt wanneer je: onze Diensten gebruikt, een account bij ons aanmaakt, gegevens op een webformulier invult, gegevens op je account bijwerkt of toevoegt of op een andere manier met ons communiceert. Wij kunnen persoonsgegevens ook vanaf andere bronnen verzamelen, zoals hieronder wordt aangegeven.

Persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je onze Diensten gebruikt of wanneer je je registreert voor een account bij ons

 • Identificerende gegevens zoals je naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen wanneer je je registreert voor een account bij ons.

 • Andere gegevens die je genereert of die verbonden zijn aan je account (zoals aankoopgeschiedenis, account status (actief, gepauzeerd, gestopt), of eventuele referrals.

 • Financiële gegevens (zoals nummers van creditcards of bankrekeningen) die verband houden met een transactie.

 • Verzend gegevens, zoals naam en adres, en verzendgegevens. In sommige gevallen kun je je leeftijd, geslacht, interesses, persoonlijk bericht voor op gift card en favorieten opgeven wanneer je onze Diensten gebruikt.

 • Je kunt ons ook andere gegevens verstrekken via een webformulier, door gegevens bij te werken of aan je account toe te voegen, chats, oplossing van geschillen of wanneer je op een andere manier met ons communiceert in verband met onze Diensten.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer je onze Diensten gebruikt of wanneer je je registreert voor een account bij ons

 • Gegevens over je interactie met onze Diensten, je reclame voorkeuren en je communicatie met ons. Dit zijn gegevens die wij ontvangen van apparaten (inclusief mobiele apparaten) die je gebruikt om toegang tot onze Service te krijgen.

 • Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over je bekeken pagina's, internetverkeer van en naar de sites, de verwijzende URL, advertentiegegevens, je IP-adres, je browsegeschiedenis en je weblog gegevens.

Persoonsgegevens die wij verzamelen met cookies en soortgelijke technologieën

 • Wij gebruiken cookies, webbakens, unieke identifiers en soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen over de pagina's die je bekijkt, de links waarop je klikt en andere acties die je via onze Diensten uitvoert binnen onze advertenties of e-mails.

 • Voor meer informatie over het gebruik en beheer van deze technologieën, zie ons Cookiebeleid.

Persoonsgegevens die wij uit andere bronnen hebben verzameld

 • Wij vullen de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtstreeks aan met gegevens die wij van derde partijen hebben verkregen en voegen die toe aan je accountgegevens. Wij verzamelen en gebruiken bijvoorbeeld demografische en andere gegevens die openbaar beschikbaar.

 • Als je aan ons persoonsgegevens verstrekt van iemand anders, kun je dit alleen doen nadat die ander daarmee heeft ingestemd. Je dienst die ander te informeren over hoe we zijn of haar persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaarmaken en bewaren in overeenstemming met ons privacy statement.

3. Hoe wij je persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor verschillende bedrijfsdoeleinden en in overeenstemming met verschillende wettelijke grondslagen. Hieronder vind je een overzicht van hoe en op basis van welke wettelijke grondslagen we je persoonsgegevens gebruiken.

Wij gebruiken je persoonsgegevens om een contract met je na te leven en onze Diensten te leveren, onze wettelijke verplichtingen na te komen, je vitale belangen te beschermen of indien dit nodig voor de openbare orde. Dit omvat de volgende zaken:

 • In verband met betalingsverwerkingen en accountmanagement, om onze Diensten uit te voeren, te beoordelen en te verbeteren en om onze Diensten veilig en operationeel te houden.

 • Om contact met je op te nemen in verband met je account, om problemen met je account op te lossen, om een geschil op te lossen, om kosten of verschuldigde bedragen te innen of wanneer noodzakelijk is om je klantenservice te kunnen bieden.

  • Als wij contact met je opnemen voor de hierboven aangegeven doeleinden, kunnen wij dit doen via e-mail, telefoon en/of SMS/tekstberichten.

  • Als wij je telefonisch contacteren, kunnen wij automatisch gekozen of vooraf opgenomen oproepen en tekstberichten gebruiken, zoals in onze Gebruikersovereenkomst wordt beschreven en door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan,in verband met efficiëntie doeleinden. Er kunnen kosten voor berichten en mobiele data van toepassing zijn.

 • Om andere door jou gevraagde Diensten te kunnen leveren zoals omschreven wanneer wij de gegevens verzamelen.

 • Wij gebruiken algemene locatiegegevens om locatiegebaseerde diensten te kunnen aanbieden (zoals reclame, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud).

 • Om fraude, beveiligingsinbreuken of andere potentieel verboden of illegale activiteiten te voorkomen, te detecteren, te verlichten en te onderzoeken.

 • Om onze Gebruikersovereenkomst, dit privacy statement of andere beleidsregels af te dwingen.

Wij gebruiken je persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belang te behartigen waar jouw privacyrechten geen voorrang krijgen boven deze belangen. Wij hebben maatregelen geïmplementeerd om onze belangen en jouw rechten af te wegen. Dit is bijvoorbeeld het geval om:

 • Onze Diensten te verbeteren, bijvoorbeeld door gegevens te bekijken in verband met vastgelopen of gecrashte pagina's waardoor wij problemen kunnen identificeren en oplossen en je een betere ervaring kunnen bezorgen.

 • Onze reclame te personaliseren, te meten en te verbeteren op basis van je reclame voorkeuren.

 • Een beperkt aantal persoonsgegevens, zoals je email-adres, te hashen en te delen met sociale media platforms, zoals Facebook, om leads te genereren, verkeer naar onze websites te genereren of op een andere manier onze producten en diensten te promoten. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om marketing activiteiten te ondernemen om je producten of diensten aan te bieden die je interessant zou kunnen vinden. Bloomon heeft geen controle over de social media platforms waarmee we jouw persoonsgegevens delen. Om deze reden kun je eventuele vragen over hoe je social media provider persoonsgegevens verwerkt indienen bij de desbetreffende provider. We maken je erop attent dat je altijd Bloomon kunt verzoeken om het verwerken van je gegevens voor deze marketingdoeleinden te stoppen door een email te sturen naar privacy@bloomon.com.

 • Contact met je op te nemen via email, SMS or Whatsapp/FB Messenger om je kortingen en speciale aanbiedingen te doen, je mening via enquêtes of vragenlijsten te vragen en je te informeren over onze Diensten.

 • Targeted marketing, service-updates en promotieaanbiedingen op basis van je communicatievoorkeuren te bezorgen.

 • De prestaties van onze e-mail marketing campagnes te meten (bijv. door openings- en klik cijfers te analyseren).

 • De gegevensbeveiliging van onze website en mobiele applicaties te controleren en te verbeteren.

Wij kunnen je persoonsgegevens met jouw toestemming gebruiken om:

 • Je aanbiedingen te doen viane-mails, sms'en of tekstberichten.

 • Je aanbiedingen van andere bedrijven van de Bloomon International BV groep te bezorgen.

 • Je aanbiedingen van derde partijen te bezorgen.

 • Advertenties die je mogelijk ziet op websites van derden te customizen.

Je hebt het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

We kunnen technologieën gebruiken die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We zullen geen geautomatiseerde beslissingen over je nemen die een aanzienlijke invloed op je zouden hebben, tenzij een dergelijke beslissing nodig is als onderdeel van een contract met jou, we jouw toestemming hebben of we volgens de wet verplicht zijn om een dergelijke technologie te gebruiken.

4. Je keuzes over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken

Communicatievoorkeuren

Je kunt de e-mail communicatievoorkeuren aanpassen door ons een email te sturen (zie Contact hieronder) of via privacy@bloomon .nl.

Marketing

Als je geen marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via de link in een e-mail die je hebt ontvangen, je communicatievoorkeuren aangeven met de methode die in de directe communicatie van ons wordt beschreven of contact met ons opnemen zoals wordt beschreven in de onderstaande sectie Contact. Houd er rekening mee dat wij je persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet verkopen, verhuren of op een andere manier onthullen aan derde partijen met het oog op hun marketingdoeleinden.

Adverteren

Als je geen gepersonaliseerde advertenties wilt zien, kun je die uitschakelen via de programma's die worden beschreven in onze Cookieverklaring. De uitschakeling zal de gepersonaliseerde reclame stoppen, maar niet de verzameling van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement wordt beschreven. Zonder je toestemming geven wij derde partijen geen toestemming om je persoonsgegevens op onze websites voor hun eigen reclamedoeleinden te traceren en te verzamelen.

Ingelogd blijven

Als je je met je account aanmeldt op onze Diensten, geven wij je de optie om gedurende een bepaalde tijd ingelogd te blijven met je account. We raden je aan om niet ingelogd te blijven als je een openbare of een gedeelde computer gebruikt. Een andere gebruiker van de computer/browser waarop je bent ingelogd, kan de meeste delen van je account weergeven en gebruiken, en gedurende deze inlog periode zonder verdere machtiging specifieke acties ondernemen. Jij of een andere gebruiker van deze computer/browser kan de volgende acties ondernemen:

 • De pagina Mijn Account bekijken.

 • Bestellingen doen

 • Aftersales activiteiten uitvoeren, zoals, bestellingen annuleren of of claims indienen.

Als je probeert om je wachtwoord te wijzigen, , moet je mogelijk je wachtwoord invoeren.

Je kunt je inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of je cookies te wissen. Als je bepaalde privacy-instellingen hebt ingeschakeld in je browser, kun je de inlogsessie ook beëindigen door de browser te sluiten. Als je een openbare of een gedeelde computer gebruikt, moet je, als je klaar bent met het gebruik van onze Diensten, uitloggen en/of cookies verwijderen om je account en je persoonsgegevens te beschermen.

5. Jouw rechten

Je kunt de hierin beschreven rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@bloomon.nl. Houd er rekening mee dat we je mogelijk kunnen vragen je identiteit te verifiëren voordat we verdere actie ondernemen op jouw verzoek.

Jouw persoonsgegevens beheren.

Je kunt een deel van je persoonsgegevens inzien en bijwerken via je Bloomon Account. Je bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van jouw persoonlijke informatie.

Herstel van onnauwkeurige of onvolledige informatie.

Je hebt het recht om ons te vragen om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over jou te corrigeren (als je die niet zelf kunt bijwerken via je Bloomon Account).

Toegang tot gegevens en portabiliteit.

Je hebt het recht om kopieën van je persoonsgegevens die in ons bezit zijn aan te vragen. Je hebt ook het recht om kopieën van persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt, op te vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Bewaartermijnen.

We bewaren jouw persoonsgegevens over het algemeen zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als je niet langer wilt dat wij jouw gegevens gebruiken om de Diensten aan jou te leveren, kun je ons vragen om jouw persoonsgegevens te wissen en jouw Bloomon Account te sluiten. Houd rekening met het volgende als je om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens verzoekt:

 • We kunnen sommige van jouw persoonsgegevens opslaan voor zover nodig voor onze legitieme zakelijke belangen, zoals detectie en preventie van fraude en het verbeteren van de veiligheid.

 • We kunnen jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We kunnen bijvoorbeeld een deel van jouw informatie bewaren voor fiscale, wettelijke rapportage- en controleverplichtingen.

 • Omdat we het Bloomon Platform onderhouden ter bescherming tegen onbedoeld of opzettelijk verlies en vernietiging, kan het zijn dat kopieën van jouw persoonlijke gegevens gedurende een beperkte periode niet uit onze back-up systemen worden verwijderd.

Toestemming intrekken en de verwerking beperken.

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bloomon, kunt je je toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen of door een mededeling te sturen naar privacy@bloomon .com met vermelding van welke toestemming je intrekt. Houd er rekening mee dat het intrekken van jouw toestemming geen invloed heeft op de wettigheid van verwerkingsactiviteiten die zijn gebaseerd op dergelijke toestemming vóór de intrekking. Bovendien heb je het recht om ons te verzoeken de manieren te beperken waarop wij jouw persoonlijke informatie gebruiken.

Bezwaar tegen verwerking.

Je hebt het recht om ons te vragen je persoonlijke informatie niet voor bepaalde specifieke doeleinden (inclusief profilering) te verwerken wanneer dergelijke verwerking op een gerechtvaardigd belang is gebaseerd. Als je bezwaar hebt tegen dergelijke verwerking zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er voor een dergelijke verwerking dwingende wettelijke grondslagen zijn of dat dergelijke verwerking vereist is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Wanneer jouw persoonlijke informatie wordt verwerkt voor direct marketing doeleinden, kun je Bloomon op elk moment vragen om jouw gegevens voor deze direct marketing doeleinden te staken door een e-mail te sturen naar privacy@bloomon.com.

Een klacht indienen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de gegevensverwerking door Bloomon bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Hoe wij je persoonsgegevens kunnen delen

Wij kunnen je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden met de volgende partijen delen:

Bedrijven van de Bloomon International BV groep die deze gegevens kunnen gebruiken om:

 • Gezamenlijke content en Diensten aan te bieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice)

 • Mogelijk frauduleuze en illegale handelingen, overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst en inbreuken op gegevensbeveiliging te helpen opsporen en voorkomen

 • Je gepersonaliseerde reclame te tonen

 • Hun producten, sites, applicaties, Diensten, tools en marketingcommunicatie te verbeteren.

 • Bedrijven van de Bloomon International BV groep zullen je persoonsgegevens gebruiken om je marketingcommunicatie te sturen, maar alleen als je ermee hebt ingesteld om dergelijke communicatie van deze bedrijven te ontvangen of als dit door de wet is toegestaan.

De volgende dienstverleners en financiële partnerinstellingen:

 • Externe dienstverleners die ons helpen bij het aanbieden van onze Diensten, betalingsverwerking services, bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, bij het voorkomen, opsporen, onderzoeken en inperken van de gevolgen van mogelijk illegale handelingen, overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst, fraude en/of inbreuken op de beveiliging, bij het innen van betalingen, partner- en beloningsprogramma's en andere bedrijfsactiviteiten.

 • Externe koerierdiensten (bijv. DHL,PostNL) met wie wij je leveringsadres, contactgegevens en trackinggegevens delen met als doelen de bezorging van bestellingen en andere bezorging gerelateerde communicatie.

Gerechtelijke instanties, juridische procedures en voor zover wettelijk is toegestaan

 • Om aan juridische vereisten te voldoen, onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen, te reageren op claims dat een aanbieding of andere inhoud de rechten van anderen schendt, of om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen.

 • Aan derden die betrokken zijn bij een juridische procedure, als zij beschikken over een dagvaarding, een rechterlijk bevel of een soortgelijk juridisch besluit, of als we om andere redenen te goeder trouw geloven dat het openbaar maken van gegevens noodzakelijk is om dreigend lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen of om vermoedelijk illegale activiteiten te melden.

Verandering van eigenaar

In het geval van een fusie met of overname door een ander bedrijf, kunnen wij gegevens met hen delen. Als dit scenario zich voordoet, zullen wij eisen dat de nieuwe gecombineerde entiteit zich aan deze Privacy statement met betrekking tot je persoonsgegevens houdt. Als wij van plan zijn om je persoonsgegevens voor andere doeleinden dan aangegeven in deze privacy statement te gebruiken, zul je een voorafgaand bericht van de verwerking van je persoonsgegevens voor de nieuwe doeleinden ontvangen.

7. Hoelang wij je persoonsgegevens bewaren

Onze specifieke bewaartijden voor persoonsgegevens zijn in ons bewaarbeleid gedocumenteerd. Hoelang wij je persoonsgegevens bewaren, kan aanzienlijk verschillen op basis van de context van de verleende Diensten en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaartermijn:

 • Hoelang zijn de persoonsgegevens noodzakelijk om onze Diensten te verlenen?Dit heeft te maken met zaken zoals het aanhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het veilig houden van onze systemen en het bijhouden van passende financiële en bedrijfsdocumentatie. Dit is de algemene regel die de basis vormt voor de meeste van onze bewaar periodes.

 • Zijn de persoonsgegevens gevoelig? Indien dit het geval is, is een ingekorte bewaartijd doorgaans gepast

 • Heb je toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode? Indien dit het geval is, zullen wij je gegevens bijhouden in overeenstemming met jouw toestemming..

 • Is er een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting om je persoonsgegevens te bewaren?

Wanneer het niet langer noodzakelijk is om je persoonsgegevens te bewaren, verwijderen we ze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

8. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke

De Bloomon juridische entiteit waarmee je contracteert is je verwerkingsverantwoordelijke samen met Bloomon International BV, Helmholtzstraat 61E, 1098 LE Amsterdam, en is verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, delen, bewaren en beschermen van je persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke regelgeving:

Nederland: Bloomon Nederland BV, Helmholtzstraat 61E, 1098 LE Amsterdam

Belgie: Bloomon Belgie BVBA, De Keyserlei 58-60 / 19, 2018 Antwerpen

Verenigd Koninkrijk: Bloomon UK Ltd, Covent Garden, 71-75, Shelton Street, London, WC2H 9JQ.

Duitsland: Bloomon Deutschland GmbH, "Köpenicker Strasse 126, 10179 Berlin

Denemarken: Bloomon Danmark ApS, Store Kongensgade 36, 3th.,1264 Kobenhavn K

Frankrijk: Bloomon France SAS, 142 Rue de Rivoli, 75001 Paris

9. Internationaal opereren.

Om onze activiteiten te faciliteren, kunnen we jouw informatie overdragen, opslaan en verwerken binnen onze familie van bedrijven of dienstverleners die gevestigd zijn in Europa, India, Azië en Noord-Amerika. Wetten in deze landen kunnen afwijken van de wetgeving die van toepassing is op jouw land van verblijf. Informatie die in de EER is verzameld, kan bijvoorbeeld worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt buiten de EER voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Wanneer we je persoonsgegevens buiten de EER opslaan en/of verwerken, hebben wij gezorgd voor passende voorzorgsmaatregelen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

10. Beveiliging

We implementeren en updaten continu administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om jouw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Enkele van de voorzorgsmaatregelen die we gebruiken om je informatie te beschermen, zijn firewalls, gegevensversleuteling en toegangscontroles voor informatie. Als je weet of reden hebt om aan te nemen dat jouw inloggegevens van jouw Bloomon Account verloren, gestolen, verduisterd of anderszins zijn aangetast of in geval van een daadwerkelijk of vermoedelijk onbevoegd gebruik van jouw Bloomon Account, neem dan contact – zie de sectie Contact hieronder.

11. Andere belangrijke privacy informatie

Communicatietools

Wij kunnen berichten automatisch scannen en controleren op spam, virussen, phishing en andere kwaadwillige activiteiten, illegale of verboden content of inbreuken op onze Gebruikersovereenkomst, dit privacy statement of andere beleidsdocumenten..

Privacy van kinderen

Onze websites zijn voor een algemeen publiek en zijn niet bestemd voor kinderen. We verzamelen nooit persoonsgegevens van gebruikers die volgens de betreffende nationale wetgeving kinderen zijn.

Privacy implementaties van derden

Dit privacy statement richt zich alleen op ons gebruik en onze verwerking van persoonsgegevens die wij over je verzamelen om onze Diensten te verlenen. Als je de gegevens openbaar maakt aan een derde partij of een website van een derde partij via een link vanaf onze Diensten bezoekt, zullen hun privacy statement en -implementatie van toepassing zijn op alle persoonsgegevens die je hen verstrekt of die ze via ons verzamelen.

Wij kunnen de privacy of beveiliging van gegevens die jij aan derden verstrekt niet garanderen. We raden je dan ook aan om het privacy- en beveiligingsbeleid van derden goed te lezen en te beoordelen voordat je een transactie aangaat en jouw gegevens deelt.

12. Contact

Indien u hulp nodig heeft of een vraag wilt stellen, kunt u contact met ons opnemen.English version

POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE de bloomon BELGIE BVBA

Last updated on: May 25, 2018

Scope

This privacy notice applies to any Bloomon website, application, service or tool (collectively "Services") where this privacy notice is referenced, regardless of how you access or use them, including through mobile devices.

We may amend this privacy notice at any time by posting the amended version on this site including the effective date of the amended version. We will announce any material changes to this privacy notice via email.

Personal information we collect

We collect personal information from you and any devices (including mobile devices) you use when you: use our Services, register for an account with us, update or add information to your account, or when you otherwise correspond with us. We may also collect personal information from other sources, as described below.

Personal information you give us when you use our Services or register for an account with us

 • Identifying information such as your name, addresses, telephone numbers or email addresses when you register for an account with us.
 • Other content that you generate, or that is connected to your account (such as order history, status (active, paused, stopped), referrals or acquisition channel).
 • Financial information (such as credit card or bank account numbers) in connection with a transaction.
 • Shipping information, such as name and address, delivery information. In some instances, when you use our Services, you may provide age, gender, interests, gift card personal message, and favourites.
 • You may also provide us other information through a web form, by updating or adding information to your account, chats, dispute resolution or when you otherwise communicate with us regarding our Services.

Personal information we collect automatically when you use our Services or register for an account with us

 • We collect information about your interaction with our Services, your advertising preferences and your communications with us. This is information we receive from devices (including mobile devices) you use when you access our Services.
 • Computer and connection information such as statistics on your page views, traffic to and from the sites, referral URL, ad data, your IP address, your browsing history and your web log information.

Personal information we collect using cookies and similar technologies

We use cookies, web beacons, unique identifiers and similar technologies to collect information about the pages you view, the links you click and other actions you take when using our Services, within our advertising or email content

For more information about our use of these technologies, and how to control them, see Cookies and Similar Technologies.

Personal information collected from other sources

 • We supplement the personal information we collect directly with information collected from third parties and add it to your account information. For example, we collect and use demographic and other information that is publicly available,
 • If you give us personal information about someone else, you must do so only with that person’s authorisation. You should inform them how we collect, use, disclose, and retain their personal information according to our privacy notice.
How we use your personal information

We use the personal information we collect from you for a range of different business purposes and according to different legal bases of processing. The following is a summary of how and according to which legal bases we use your personal information.

We use your personal information to fulfil a contract with you and provide you with our Services, to comply with our legal obligation, protect your vital interest, or as may be required for the public good. This includes:

 • To provide payment processing and account management, operate, measure and improve our Services and to keep our Services safe, secure and operational.
 • To contact you regarding your account, to troubleshoot problems with your account, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed or as otherwise necessary to provide you customer service.
  • When contacting you for such purposes as outlined above, we may contact you via emailand SMS/text messages.
  • When contacting you via telephone, to ensure efficiency, we may use autodialed or pre-recorded calls and text messages as described in our Terms and Conditions. Message and data rates may apply.
 • To provide other services requested by you as described when we collect the information.
 • We use general location information to provide you with location based services (such as advertising, search results and other personalised content).
 • To prevent, detect, mitigate, and investigate fraud, security breaches or other potentially prohibited or illegal activities.
 • To enforce our Terms and Conditions, this privacy notice, or other policies.

We use your personal information to pursue our legitimate interests where your rights and freedoms do not outweigh these interests. We have implemented controls to balance our interests with your rights. This includes to:

 • Improve our Services, for example by reviewing information associated with stalled or crashed pages experienced by users allowing us to identify and fix problems and give you a better experience.
 • Personalise, measure and improve our advertising based on your advertising customisation preferences.
 • Use certain limited personal information about you, such as your email address, to hash it and to share it with social media platforms, such as Facebook, to generate leads, drive traffic to our websites or otherwise promote our products and services. These processing activities are based on our legitimate interest in undertaking marketing activities to offer you products or services that may be if your interest. The social media platforms with which we may share your personal data are not controlled or supervised by Bloomon. Therefore, any questions regarding how your social media platform service provider processes your personal data should be directed to such provider. Please note that you may, at any time ask Bloomon to cease processing your data for these direct marketing purposes by sending an e-mail to privacy@bloomon.com.
 • Contact you via email, SMS or WhatsApp/FB Messenger in order to offer you discounts and special promotions, poll your opinions through surveys or questionnaires and inform you about our Services.
 • Deliver targeted marketing, service updates and promotional offers based on your communication preferences.
 • Measure the performance of our email marketing campaigns (e.g. by analysing open and click rates).
 • Monitor and improve the information security of our site and mobile applications.

With your consent, we may use your personal information to:

 • Provide you with marketing via email, SMS/text.
 • Provide you with marketing from other Bloomon International BV corporate family members.
 • Provide you with marketing from third parties.
 • Customise third party advertising you might see on third party websites.

You have the right to withdraw your consent at any time.

We may use technologies considered automated decision making or profiling. We will not make automated-decisions about you that would significantly affect you, unless such a decision is necessary as part of a contract we have with you, we have your consent, or we are required by law to use such technology.

Your choices about how we use your personal information

Communication preferences

You can control your email communication preferences by contacting us (see Contact Us below) or via privacy@bloomon.nl.

Marketing

If you do not wish to receive marketing communications from us, you can unsubscribe via the link in an email you received, indicate your communication preferences using the method described within the direct communication from us or contact us as described in the Contact Us section below. Keep in mind, we do not sell, rent or otherwise disclose your personal information to third parties for their marketing purposes without your consent.

Advertising

If you do not wish to participate in our advertising personalisation programs, you can opt-out through the programs described in our User Cookie Notice. The effect of an opt-out will be to stop personalised advertising, but it will still allow the collection of personal information as otherwise described in this privacy notice. We do not allow third parties to track or collect your personal information on our sites for their own advertising purposes, without your consent.

Staying Signed in

When you sign in to your account on our Services, we give you the option to stay signed in to your account for a certain amount of time. If you are using a public or shared computer, we encourage you not to choose to stay signed in. You or any other user of the computer/browser you signed in on will be able to view and access most parts of your account and take certain specific actions during this signed in period without any further authorisation. The specific actions and account activities that you or any other user of this computer/browser may take include:

 • View the My Account information
 • Place orders
 • Conduct after-sale activities, , cancelling orders, requesting returns or submitting claims

If you attempt to change your password, you may be required to enter your password.

You can typically end your signed in session by either signing out and/or clearing your cookies. If you have certain browser privacy settings enabled, simply closing your browser may also end your signed in session. If you are using a public or shared computer, you should sign out and/or clear your cookies when you are done using our Services to protect your account and your personal information.

Your Rights

You may exercise any of the rights described in this by sending an email to privacy@bloomon.nl. Please note that we may ask you to verify your identity before taking further action on your request.

Managing Your Information.

You may access and update some of your information through your Bloomon Account. You are responsible for keeping your personal information up-to-date.

Rectification of Inaccurate or Incomplete Information.

You have the right to ask us to correct inaccurate or incomplete personal information concerning you (and which you cannot update yourself within your Bloomon Account).

Data Access and Portability.

You have the right to request copies of your personal information held by us. You also have the right to request copies of personal information that you have provided to us in a structured, commonly used, and machine-readable format.

Data Retention and Erasure.

We generally retain your personal information for as long as is necessary for the performance of the contract between you and us and to comply with our legal obligations. If you no longer want us to use your information to provide the Services to you, you can request that we erase your personal information and close your Bloomon Account. Please note that if you request the erasure of your personal information:

 • We may retain some of your personal information as necessary for our legitimate business interests, such as fraud detection and prevention and enhancing safety.
 • We may retain and use your personal information to the extent necessary to comply with our legal obligations. For example, we may keep some of your information for tax, legal reporting and auditing obligations.
 • Because we maintain the Bloomon Platform to protect from accidental or malicious loss and destruction, residual copies of your personal information may not be removed from our backup systems for a limited period of time.

Withdrawing Consent and Restriction of Processing.

Where you have provided your consent to the processing of your personal information by Bloomon you may withdraw your consent at any time by contacting us or by sending a communication to privacy@bloomon.com specifying which consent you are withdrawing. Please note that the withdrawal of your consent does not affect the lawfulness of any processing activities based on such consent before its withdrawal. Additionally, you have the right to request us to limit the ways in which we use your personal information.

Objection to Processing.

You have the right to request us not to process your personal information for certain specific purposes (including profiling) where such processing is based on legitimate interest. If you object to such processing we will no longer process your personal information for these purposes unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for such processing or such processing is required for the establishment, exercise or defence of legal claims.

Where your personal information is processed for direct marketing purposes, you may, at any time ask Bloomon to cease processing your data for these direct marketing purposes by sending an e-mail to privacy@bloomon.com.

Lodging Complaints.

You have the right to lodge complaints about the data processing activities carried out by Bloomon before the competent data protection authorities.

How we might share your personal information

We may disclose your personal information to the following parties for the following purposes:

Bloomon International BV corporate family members, who may use it to:

 • Provide joint content and services (like registration, transactions and customer support)
 • Help detect, investigate, mitigate and prevent potentially fraudulent and illegal acts, violations of our Terms and Conditions and data security breaches
 • Provide you personalised advertising
 • Improve their products, sites, applications, services, tools and marketing communications.
 • Members of our Bloomon International BV corporate family will use your personal information to send you marketing communications only if you have consented to receive such communications from them or if otherwise permitted by the law.

Service Providers and financial institutions partners as follows:

 • Third party service providers who help us to provide our Services, payment processing services, assist us in providing customised advertising, to assist us with the prevention, detection, mitigation, and investigation of potentially illegal acts, violations of our Terms and Conditions, fraud and/or security breaches, bill collection, and other business operations.
 • Third party postage providers (e.g., DHL, PostNL, etc.) with whom we share delivery address, contact information and shipment tracking information for the purposes of facilitating the delivery of items purchased and other delivery related communications.

Law enforcement, legal proceedings and as authorised by law

 • To comply with our legal requirements, enforce our Terms and Conditions, or protect anyone's rights, property or safety.
 • To third parties involved in a legal proceeding, if they provide us with a subpoena, court order or substantially similar legal basis, or we otherwise believe in good faith that the disclosure of information is necessary to prevent imminent physical harm or financial loss or to report suspected illegal activity.

Change of Ownership

If we are subject to a merger or acquisition with/by another company, we may share information with them in accordance with applicable law. Should such an event occur, we will require that the new combined entity follow this privacy notice with respect to your personal information. If we intend to handle your personal information for any purposes not covered in this privacy notice, you will receive prior notification of the processing of your personal information for the new purposes.

How long we keep your personal information

Our specific retention times for personal information are documented in our records retention schedules. How long we retain personal information can vary significantly based on context of the Services we provide and on our legal obligations. The following factors typically influence retention periods:

 • How long is the personal information needed to provide our Services? This includes such things as maintaining and improving the performance of our products, keeping our systems secure, and maintaining appropriate business and financial records. This is the general rule that establishes the baseline for most of our data retention periods.
 • Is the personal information sensitive? If so, a shortened retention time is generally appropriate.
 • Have you provided consent for a longer retention period? If so, we will retain data in accordance with your consent.
 • Are we subject to a legal, contractual, or similar obligation to retain your personal information? Examples can include mandatory data retention laws in the applicable jurisdiction, government orders to preserve data relevant to an investigation, or personal information retained for the purposes of litigation.

After it is no longer necessary for us to retain your personal information, we will dispose of it in a secure manner according to our data retention and deletion policies.

Data Controller

The Bloomon legal entity that you are contracting with is your data controller jointly with Bloomon International BV, Helmholtzstraat 61E, 1098 LE Amsterdam and is responsible for the collection, use, disclosure, retention and protection of your personal information in accordance any applicable national laws:

United Kingdom: Bloomon UK Ltd, Covent Garden, 71-75, Shelton Street, London, WC2H 9JQ.

Germany: Bloomon Deutschland GmbH, "Köpenicker Strasse 126, 10179 Berlin

Denmark: Bloomon Danmark ApS, Store Kongensgade 36, 3th.,1264 Kobenhavn K

France: Bloomon France SAS, 142 Rue de Rivoli, 75001 Paris

Belgium: Bloomon Belgie BVBA, De Keyserlei 58-60 / 19, 2018 Antwerpen

Netherlands: Bloomon Nederland BV, Helmholtzstraat 61E, 1098 LE Amsterdam

Operating globally

To facilitate our operations we may transfer, store, and process your information within our family of companies or with service providers based in Europe, India, Asia Pacific and North America. Laws in these countries may differ from the laws applicable to your Country of Residence. For example, information collected within the EEA may be transferred, stored, and processed outside of the EEA for the purposes described in this Privacy Policy. Where we transfer store and/or process your personal information outside of the EEA we have ensured that appropriate safeguards are in place to ensure an adequate level of data protection.

Security

We are continuously implementing and updating administrative, technical, and physical security measures to help protect your information against unauthorized access, loss, destruction, or alteration. Some of the safeguards we use to protect your information are firewalls and data encryption, and information access controls. If you know or have reason to believe that your Bloomon Account credentials have been lost, stolen, misappropriated, or otherwise compromised or in case of any actual or suspected unauthorized use of your Bloomon Account, please contact us following the instructions in the Contact Us section below.

Other important privacy information

Communication tools

We may scan messages automatically and check for spam, viruses, phishing and other malicious activity, illegal or prohibited content or violations of our Terms and Conditions, this privacy notice or our other policies.

Children's Privacy

Our websites are general audience websites and not intended for children. We do not knowingly collect personal information from users deemed to be children under their respective national laws.

Third Party Privacy Practices

This privacy notice addresses only our use and handling of personal information we collect from you in connection with providing you our Services. If you disclose your information to a third party, or visit a third party website via a link from our Services, their privacy notices and practices will apply to any personal information you provide to them or they collect from you.

We cannot guarantee the privacy or security of your personal information once you provide it to a third party and we encourage you to evaluate the privacy and security policies of your trading partner before entering into a transaction and choosing to share your personal information.

Contact Us

If you're looking for more help or have a question to ask, contact us.